Делятинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Положення

  Додаток

                  до рішення селищної ради

                  від  22.02.2024 р.

                  № 1518-43/2024

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ Центр надання адміністративних послуг

Делятинської селищної ради

 

  1. Центр надання адміністративних послуг Делятинської селищної ради (далі-Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг Делятинської територіальної громади для жителів, місце проживання яких зареєстроване на території громади.
  2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як структурного підрозділу Делятинської селищної ради приймається рішенням селищної ради.

Вибір місця розташування Центру, його віддалених робочих місць адміністраторів здійснюється в межах території Делятинської громади з урахуванням територіальної доступності, яка визначається відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги».

  1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Делятинської селищної ради (далі – рада) та розпорядженнями селищного голови, положенням про Центр.
  2. Структура та штатна чисельність працівників Центру встановлюється рішенням селищної ради.
  3. Посадові інструкції працівників Центру затверджуються селищним головою та погоджуються керівником Центру.
  4. Центр не має статусу юридичної особи.
  5.  Основними завданнями Центру є:
 1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг;
 3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг у Центрі;
 4. проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України «Про адміністративні послуги», визначення та вжиття заходів до підвищення рівня якості їх надання;
 5. забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем.
 1. Центром забезпечується надання адміністративних послуг адміністратором, у тому числі шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Делятинською селищною радою та включає:
 1. державну реєстрацію актів цивільного стану;
 2. реєстрацію/знаття з реєстрації місця проживання особи;
 3. паспортні послуги;
 4. надання відомостей з Державного земельного кадастру;
 5. земельні питання;
 6. земельні питання субєктом надання яких є обласна державна адміністрація;
 7. нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування;
 8. державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;
 9. державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;
 10. питання місцевого значення;
 11. послуги соціального характеру;
 12. послуги у сфері соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей;
 13. послуги у сфері містобудування та архітектури;
 14. послуги держпродспоживслужби;
 15. інше.

До адміністративних послуг також прирівнюють надання витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 1. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) можуть здійснювати прийом представники Надвірнянської філії Івано-Франківського ОЦЗ, Пенсійного фонду України, суб’єктів надання послуг електро- газопостачання, комунальних підприємств, а також – працівники виконавчих органів Ради (у разі необхідності).
 2. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом, що утворив Центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

 1. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням Делятинської селищної ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в Центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

 1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг.
 2. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.
 3. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:
 1. здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
 2. організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;
 3. координує діяльність адміністраторів та державних реєстраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
 4. організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
 5. сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції органу, що утворив Центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
 6. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
 7. може здійснювати функції адміністратора;
 8. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.
 1. Державні реєстратори призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.
 2. Основними завданнями державного реєстратора є:

1) забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

2) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;

4) внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу підприємця відповідно до закону;

5) надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

6) здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

7) здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою, відповідно до законодавства.

 1. Адміністратори призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.
 2. Основними завданнями адміністратора є:
 1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
 2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
 4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
 5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
 6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;
 7. виконувати інші доручення начальника Центру.
  1. Адміністратор має право:
 1. безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
 2. погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;
 3. інформувати начальника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
 4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
 5. порушувати клопотання перед начальником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.
 1. Кількість адміністраторів та реєстраторів визначається селищною радою.
 2. Державні реєстратори та адміністратори мають особисту печатку із зазначенням порядкового номера печатки (штампа) та найменування Центру.
 3. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.
 4. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб’єктами звернень у Делятинській територіальній громаді можуть утворюватися віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів, які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Переліку адміністративних послуг.
 5. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі затверджується рішення селищної ради відповідно до норм чинного законодавства.

 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

 

 

 

Начальник відділу Центр надання                                 Іванна ФЕДОРЧУК

адміністративних послуг

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь