Делятинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Нормативно-правові акти, що регулюють роботу у сфері місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин

Бюджетне законодавство складається з: 

1) Конституції України;

2) Бюджетного кодексу України

3) закону про Державний бюджет України;

4) інших законів, що регулюють бюджетні відносини, передбачених статтею 1 Кодексу;

5) нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі і на виконання Кодексу та інших законів України, передбачених пунктами 3 та 4;

6) нормативно-правових актів органів виконавчої влади, прийнятих на підставі і на виконання Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, передбачених пунктами 34 та 5.

7) рішень про місцевий бюджет;

8) рішень органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до цього Кодексу, нормативно-правових актів, передбачених пунктами 3456 і 7.

На нормативно-правові акти та рішення, прийняті на підставі і на виконання вимог цього Кодексу, не поширюється дія законодавства щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності. 

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють роботу у сфері місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин є:  

Конституція України 

Бюджетний кодекс України 

Податковий кодекс України 

Закон України Про Державний бюджет на відповідний рік 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 

Закон України «Про столицю України - місто-герой Київ» 

Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» 

Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» 

Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» 

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» 

Закон України «Про засади державної регіональної політики» 

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» 

Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» 

Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 №1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»

Постанова Верховної Ради України від 11.12.2014 №26 «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України»

Постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 №254 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 №386 «Про Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 №20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 №205 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення м. Жовті Води»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 №106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 №541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 №579 «Про затвердження Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 №1085-р  «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 №595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2015 №22 «Про здійснення Луганською обласною державною адміністрацією функцій Луганської обласної ради в частині бюджетних повноважень» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2015 №52 «Про здійснення Донецькою обласною державною адміністрацією функцій Донецької обласної ради в частині бюджетних повноважень» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2015 №68 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №378 «Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 №444 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” у 2015 році» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» 

Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2007 №973 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів» 

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 „Про бюджетну класифікацію”  

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 27 березня 2012 р. за №456/20769) 

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 1 лютого 2002 р. за №86/6374) 

Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 вересня 2012 р. за №1569/21881) 

Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (зареєстровано в Мін’юсті 9 лютого 2012 р. за №196/20509) 

Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» (зареєстровано в Мін’юсті 20 березня 2012 року за №419/20732) 

Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 №756 «Про затвердження форм документів для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 липня 2012 р. за №1179/21491) 

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» 

Наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2019 №130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період»

Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні»

Європейська хартія місцевого самоврядування 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь