A A A K K K
для людей із порушенням зору
Делятинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-травень 2020 року

Дата: 07.07.2020 09:09
Кількість переглядів: 298

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬТРАВЕНЬ  2020  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність  наявного  населення  в  області,  за  оцінкою,  на  1 травня  2020р.  становила  1365,7 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2020р. кількість жителів зменшилась на 2393 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2463 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 70 осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2020р. становила  3587 осіб, померлих – 6050 осіб проти 3839 осіб та 6591 особи відповідно у січні–квітні 2019р.

 

Доходи  населення

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2020р. становила 181,3 тис. осіб.

У січні–травні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8974 грн, що на 8,3% більше, ніж у відповідному періоді 2019р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, у сфері транспорту, на виробництві електричного устатковання, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сільському господарстві, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 46% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві та на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (не перевищували 59,2% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 105,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 червня 2020р. склала 25,6 млн.грн, або 1,5% фонду оплати праці, нарахованого у травні 2020р. Упродовж травня 2020р. заборгованість зменшилась на 2,3%.

Станом на 1 червня 2020р. виникла заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів в сумі 51,9 тис.грн.

На економічно активні підприємства припадає 55,7% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 44,3%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (57,1% від загальної суми) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (35,9%).

                                                                             

Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2020р. склав 9651,2 млн.грн., що у порівнянних цінах на 0,5% більше від обсягу січня–травня 2019р.

Оборот роздрібної торгівлі у травні п.р. порівняно із квітнем збільшився на 23,4%, а з травнем 2019р. – зменшився на 9,6%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції  у січні–травні 2020р. порівняно  з січнем–травнем 2019р. становив 101,7%, у т.ч. у підприємствах – 108,3%, у  господарствах  населення – 97,6%.

За січень–травень 2020р. реалізовано на забій 47,6 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,5% більше порівняно з січнем–травнем 2019р., вироблено 144,1 тис.т молока (на 3,4% менше) та 239,2 млн.шт яєць  (на 12,2% більше).

За розрахунками, на 1 червня 2020р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 137,2 тис. голів (на 4%  менше, ніж на 1 червня 2019р.), у т.ч. корів – 80,2 тис. (на 3,7% менше); свиней – 323,7 тис. (на 1,8% менше), овець та кіз – 33,4 тис. (на 1,5% менше); птиці всіх видів – 4868,9 тис. голів  (на 5,3% менше).

Обсяг власно виробленої  сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами, у січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2019р. зріс  на 10,6%, у т.ч продукції рослинництва – на 27,4%, продукції тваринництва – знизився на 3,6%.

На 1 червня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують та підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності  56 тис.т зерна, що на 10,7% менше, ніж на 1 червня 2019р.

 

Промисловість

 

У травні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2019р. індекс промислової продукції склав відповідно 105,9% та 83,9%, за підсумками січня–травня 2020р. – 89,2%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–травнем 2019р. індекс промислової продукції становив 104,4%, переробній – 92,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 69,2%.

Збільшення випуску продукції проти січня–травня минулого року одержано у добуванні сирої нафти та природного газу на 4,7%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5%. Зменшення випуску продукції спостерігалося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 0,8%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 9,8%), машинобудуванні  (на 12,3%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 16,7%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 27,8%), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії  (у 1,5 раза), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри  та  інших  матеріалів; добуванні  інших  корисних  копалин  та  розробленні кар’єрів (у 1,6 раза).

Підприємствами області у січні–травні 2020р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  21,1 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні–травні 2020р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 873,6 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–травні 2020р.  порівняно  з  січнем–травнем 2019р. становив  93,4%.

Зведення  будівель у січні–травні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося  на 11,4%,  у тому числі  житлових – на 25,5%. Водночас, будівництво нежитлових будівель збільшилося на 4,9%. Індекс будівництва інженерних споруд склав 100,1%.

Транспорт

 

У січні–травні 2020р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту перевезено 5784,8 тис.т вантажів, що на 11,8% більше, ніж у січні–травні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 2657,9 тис.т вантажів, що на 24,2% більше, ніж у січні–травні 2019р., вантажообіг становив 405 млн.ткм (на 19,6% менше).

Послугами пасажирського транспорту скористалось 16,5 млн. пасажирів  або 46,4% обсягу пасажироперевезень у січні–травні 2019р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 213,6 млн.пас.км або або 43,2% від обсягу січня–травня 2019р.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

 

          Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–квітні 2020р. становили 231,8 млн.дол. США, імпорту – 178,8 млн.дол. США. Порівняно з січнем–квітнем 2019р. обсяги експорту зменшилися на 17,2%, імпорту – на 24,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 53 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,30.

Обсяг  експорту  товарів  до  країн  Європейського  Союзу  становив 128,4 млн.дол.  США  або  55,4%  від  загальнообласного  обсягу  експорту  та  зменшився  у  порівнянні  з  січнем–квітнем  2019р.  на  18,6%.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики  України,  індекс  споживчих  цін  у  травні  2020р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  100,3%,  з  початку  року  –  101,8%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях), в  області  –  100,4%  та  102,0%  відповідно.

 

Довідкател. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь