A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Делятинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Про доступ до публічної інформації

 

 

 

 

 

 

       
 
 
   
 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

селищного голови

 

від 26.07.2018 р. № 105

смт Делятин

 

Про доступ до публічної інформації

 

   З  метою організації виконання  Закону України  від 13 січня 2011 року №2939 - VI «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання  забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» :

1. Затвердити:

1.1 Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Делятинська селищна рада (додається).

1.2.Перелік відомостей, що становлять службову таємницю (додається) та види публічної інформації, якою володіє Делятинська селищна рада та способи оприлюднення (додається).

1.3 Форму  запиту на отримання публічної інформації (додається) та примірний порядок складання та подання запитів на інформацію (додається).

2.Призначити секретаря селищної ради Кухтарук Віру Дмитрівну відповідальною особою з питань запитів на публічну інформацію селищної ради.

1.2.Покласти на секретаря селищної ради Кухтарук В.Д.

      обов’язки по:

     -  реєстрації запитів на інформацію, їх обліку, опрацюванню та

        систематизації;

     -  аналізу та контролю щодо задоволення  запитів на інформацію;

     -  наданню консультацій під час оформлення запиту;

- систематичному аналізу стану роботи по розгляду запитів на інформацію, підготовці пропозицій керівництву селищної ради стосовно удосконалення цієї роботи.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

                          

Селищний голова                                                         Михайло Косило

 

 

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            розпорядження

                                                                                            селищного голови

                                                                                            26.07.2011 року №105

 

                                                              Порядок

                                            доступу до публічної інформації

                                     в Делятинській селищній раді та порядок

                                   оскарження рішень розпорядника інформації

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Делятинської селищної ради (в тому числі електронною поштою), реєструються секретарем  селищної ради. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Запит на інформацію подається усно, письмово і електронною поштою за адресою: телефон (03475) 4-32-51, письмово: 78442, смт.Делятин, вул.16 Липня,273 (на конверті вказувати «Публічна інформація») факс(03475) 4-33-71; електронна пошта: delyatynselrada@ meta.ua

Інформаційний стенди селищної ради розміщені на I поверсі адміністративного приміщення.

      Облік запитів  на  інформацію  ведеться  окремо.

      Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

      Залежно від змісту запиту, він направляється до спеціалістів виконавчого апарату селищної ради. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється  діловодом  виконавчого апарату селищної ради і надсилається  адресату.

      Делятинська селищна рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

      У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

      Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим. Якщо виконання запиту потребує пошуку та опрацювання значної кількості даних, Делятинсська селищна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

     У разі, коли Делятинська селищна рада, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

     Якщо Делятинській селищній раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується  відповідній структурі разом із супровідним листом.

      Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника вищого органу або суду.

     Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

 

 

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                            розпорядження

                                                                                           селищного голови

                                                                                           26.07. 2011 року № 105

 

 

 

 

                     ПЕРЕЛІК

відомостей, що становить службову інформацію

1. До службової в Делятинській селищній раді  належить така інформація:

 1. що міститься в документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Делятинської селищної ради або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та або прийняттю рішень;
 2. стосовно питань оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. 

2.  Документам, що містять інформацію, яка становить службову
інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до
таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону
України «Про доступ до публічної інформації».

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                            розпорядження

                                                                                           селищного голови

                                                                                           26.07. 2011 р.№105

 

 

                                                    Види

                       публічної інформації, якою володіє Делятинська

                         селищна рада та способи її оприлюднення

 1. Списки депутатів Делятинської селищної ради.
 2. Інформація про кількісний склад депутатів та виконавчого комітету Делятинської селищної ради.
 3. Перелік постійних комісій в селищній раді.
 4. Порядки денні сесій Делятинської селищної ради.
 5. Рішення Делятинської селищної ради.
 6. Рішення виконкому Делятинської селищної ради.
 7. Перелік рішень Делятинської селищної ради.
 8. Перелік рішень виконкому Делятинської селищної ради.
 9. Протоколи сесій Делятинської селищної ради.
 10. Інформація про участь депутатів у засіданнях постійних комісій та сесіях Делятинської селищної ради.
 11. Протоколи постійних комісій Делятинської селищної ради.
 12. Рішення постійних комісій Делятинської селищної ради.
 13. Розпорядження селищного голови з основної діяльності.
 14. Інформація про структуру виконавчого апарату Делятинської селищної ради.
 15. Службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти посадових осіб виконавчого апарату селищної ради.
 16. Посадові інструкції працівників виконавчого апарату Делятинської селищної ради.
 17. Інформація про відрядження працівників виконавчого апарату Делятинської селищної ради.
 18. Матеріали щодо стажування посадових осіб на посадах.
 19. Матеріали щодо формування кадрового резерву для служби в органах місцевого самоврядування у виконавчому апараті Делятинської селищної ради.
 20. Матеріали щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Делятинської селищної ради.
 21. Матеріали щодо підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату Делятинської селищної ради.
 22. Графік особистого прийому громадян апаратом Делятинської селищної ради.
 23. Узагальнені дані про звернення громадян до Делятинської селищної ради.
 24. Описи справ Делятинської селищної ради постійного зберігання.
 25. Архівні справи Делятинської селищної ради тимчасового зберігання.

                                                      СПОСІБ
             оприлюднення публічної інформації селищної ради

Оприлюднення публічної інформації Делятинської селищної ради

здійснюється на інформаційних стендах селищної ради на першому поверсі адміністративного приміщення та/або на офіційному веб-сайті Делятинської селищної ради (делятин.іn.ua)

 

 

 

 

 

 

                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             розпорядження

                                                                                             селищного голови

                              26.07. 2011 року № 105

 

 

 

Голові Делятинської селищної ради

_________________________________

 (ПІБ або назва юридичної особи ,поштова

 

____________________________________________

(електронна ) адреса ,контактний  телефон)

 

____________________________________________

 

                                                                                   _____________________________________________

 

 

                                       ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації »

Прошу надати мені інформацію , можливість ознайомитися з

                                                  (необхідне підкреслити)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

Відповідь прошу надати поштою /особисто

           (необхідне  підкреслити )

 

 

 

 

_______________________                                         ___________________

               ( дата)                                                                                               (підпис)

 

Запит  подається до Делятинської  селищної  ради .Відповідь  на  запит  надається   в терміни, встановлені ст.20 Закону України  «Про доступ до  публічної  інформації »

 

 

*Даний  запит  розроблений відповідно до Закону  України «Про доступ  до публічної інформації»

*Бланки запитів на інформацію можна отримати у секретаря селищної ради, каб.№7

 

 

 

 

                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             розпорядження

                                                                                             селищного голови

                              26.07. 2011 року № 105

 

 

 

                                                 Примірний порядок

                        складання та подання запитів на інформацію

 

1.Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

 

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

 

3.Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,  поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до приймальні селищної ради посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь