A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Делятинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Інформаційні картки адміністративних послуг

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Надання державної соціальної допомоги на догляд

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Призначення одноразової компенсації дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастроф

Призначення одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою

Призначення одноразової компенсації сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана із Чорнобильською катастрофою

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

Призначення грошової компенсації на дітей, які не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територіях радіактивного забруднення та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастофи і не харчуються в навчальних закладах, а також за всі дні, коли не відвідували ці заклади

Установлення статусу та видача посвідчення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге , померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідаціях наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях, із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

Призначення щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Призначення компенсації проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобілем, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам віднесеним до категорії 1 та 2

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад (відділення спинального профілю) особам, які супроводять осіб з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворювання хребта і спинного мозку

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу постійно потребує стороннього догдяду. на догляд за нею

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

Надання державної допомоги для дітей одиноким матерям

Надання державної допомоги при усиновленні дитини

Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми, або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги а районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю І та ІІ груп по зору та дітям з інвалідністю по зору

Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо : 1) відмови від майнових прав підопічного; 2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного; 3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; 4)укладення договорів щодо іншого цінного майна; 5)управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа; 6)передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна

Видача особі подання про можливість призначенням її опікуном, або піклувальником повнолітньої недієздатної особи, або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Видача довідки про отримання (неотримання) допомоги

Надання надбавки за догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

Встановлення статусу та видача довідки дітям війни

Надання державної допомоги при народженні дитини

Надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за принципом "гроші ходять за дитиною"

Надання державної допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового пічного палива

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину, або місце проживання яких невідоме

Встановлення статусу та видача посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

Встановлення статусу та видача посвідчення учасникам війни

Встановлення статусу та видача посвідчення особам з інвалідністю внаслідок війни

Встановлення статусу та видача посвідчення ветеранам праці

Встановлення статусу та видача посвідчення жертви нацистських переслідувань

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок вини, або прирівняним до них особам

ДЕРЖГЕОКАДАСТР

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до місцевого фонду документації із землеустрою

Видача довідки з державної статистичної звітності про навність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру кадастрової карти (плану)

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

Державна реєстрація обтяжень прав на нерухоме майно. Інформаційна картка.

Взяття на облік безхазяйного майна

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Посвідчення заповіту (крім секретного)

Скасування заповіту

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з документа

Засвідчення справжності підпису на документі

Посвідчення довіреності, крім довіреності на право розпоряджатися нерухомим майном, довіреності на управління і розпоряджання корпоративними правами та довіреності на користування і розпорядження транспортними засобами

Видача довідки для оформлення спадщини

МІСЦЕВІ ПОСЛУГИ

 Присвоєння поштової адреси об`єкту нерухомого майна

Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

Видача ордера на видалення зелених насаджень

Встановлення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування

Видача посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається ) на території гірського населенного пункту

Присвоєння статусу особи гірського населенного пункту

Видача виписки з погосподарської книги

Надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на газифікацію

Надання матеріальної допомоги громадянам

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Державна реєстрація народження дитини

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

Виведення із членів особистого селянського господарства

Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності (за зверненням особи)

Надання дозволу на продовження (поновлення) договору оренди на земельну ділянку

Внесення змін до рішення селищної ради ОТГ (у зв'язку з допущеною помилкою), припинення договорів особистого сервітутного користування реальною, ідеальною часткою земельної ділянки особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь